Sažetak

'U početku Bog stvori nebo i zemlju…'. Tim riječima počinje priča o stvaranju svijeta.

Bog stvori sva živa bića na kopnu i u vodi, i onda stvori čovjeka na svoju sliku. Adam je na početku sam, a onda Bog odluči da mu da ženu, i stvori Evu. Neko vrijeme se čini da će vječno sretno živjeti u Raju, dok ne dođe do tragičnog obrata. Zmija zavede Evu da uzme jabuku s drva spoznaje – jedine zabranjene hrane u cijelom Raju. Eva nagovori Adama da joj se pridruži.

Kad Bog otkrije što se dogodilo, izbaci Adama i Evu iz Rajskog vrta. Sad se moraju truditi ako žele preživjeti. Pogađaju ih mnoge bolesti, ali ne odustaju. To je bitno u ovoj priči – životna borba i nada da ćemo jednom biti s Bogom u Raju.