Sažetak

Stari zavjet često govori o tome da Bog kažnjava grešnike. Nekoliko puta je Bog uništio cijele narode jer mu nisu bili vjerni. Bog uvijek nađe i dobrog čovjeka, koji postaje uzor ljudima. Takav je čovjek Abraham, u ovoj potresnoj priči o Sodomi i Gomori.

Priča počinje u vrijeme dok je Abraham još mlad. Kad odraste postaje jasno da Bog za njega ima posebne planove. 'Jer si pravedan čovjek', kaže Bog, 'iz tebe ću napraviti veliki narod. Pođi u zemlju koju ću ti pokazati'. Abraham posluša i povede sa sobom svoju ženu Saru. Na putu dožive puno iskušenja. Vlastitim očima svjedoče kako Bog uništi gradove Sodomu i Gomoru, i tada shvate što je Božji gnjev.

Mnogo godina kasnije, Abraham se nađe pred najvećom kušnjom: mora se odlučiti između ljubavi prema Bogu i ljubavi prema sinu jedincu. Priča se naravno završava sretno, a opisuje nam kako je važna moć vjere.