Sažetak

Početak Drugog svjetskog rata razbija svijet mlade studentice Ljudmile, koja se prijavi u vojsku, a ubrzo se pokaže da posjeduje vještinu vrhunske snajperistice.

Nakon što njemački zapovjednici uvide da je Ljudmila velika prijetnja za borbeni moral njihovih trupa, izdaju naredbu da je se ubije pod svaku cijenu...