Sažetak

Walter radi kao kartodrapac u lokalnom kinu.

Kada mu je bilo deset godina nagodio se s Bogom da će odlučiti o zagrobnoj sudbini svakog čovjeka s kojim dođe u doticaj, a zauzvrat će njegov otac otići u Raj.

Sve će teći naizgled normalno dok se ne pojavi tajanstveni Greg koji će Waltera natjerati da propita svoju vlastitu sudbinu...