Sažetak

Alexander, 11-godišnji dječak odgojen u tajnovitoj komuni, najbolji je učenik karizmatičnog vođe komune Gregorija (Vincent Cassel).


Alexander je uvježban da ubija i da u svemu sluša svoga vođa - no nakon jednog neočekivanog događaja, sve više mu se počinje suprostavljati...