Sažetak

Nakon iznenadne, tragične smrti svog oca, Alice doputuje iz Palmasa, provincijskog grada u državi Tocantis, u São Paulo, najveći grad Južne Amerike i četvrti najveći na svijetu. Baš kao Alice, São Paulo je grad u tranziciji, uhvaćen u vrtlog neprestanih preobrazba.

Taj grad kaosa nudi Alice priliku da počne iznova i da ponovno otkrije samu sebe. Gubitak oca poremetio joj je život prisilivši je da zamijeni podrobno isplaniranu budućnost za svakodnevicu u kojoj se živi iz dana u dan i kojom ravna slučaj. São Paulo zavede i proguta Alice.

Izgubivši se u gradu, ona shvaća da je izgubila pravac i na mnoge druge načine. Stoga se na kraju nastani u gradu, gdje pokušava ponovno pronaći sebe, zauvijek promijenivši tijek svog života.