Sažetak

„Saddamova kuća“ nudi svjež pogled na diktatora, njegove veze i djela iza zatvorenih vrata, prepričavajući događaje iz samog srca režima.

Počevši od 1979. kada se Saddam krvavim državnim udarom domogao vlasti u Iraku, miniserija promatra utjecaj njegovih političkih ambicija i vjere u vlastitu važnost na njegove najvjernije savjetnike, najbliže prijatelje i članove obitelji – a i na samoga Saddama.

Unutar zidova njegove raskošne palače i na ulicama Iraka, poštovanje i ljubav isprepliću se sa strahom dok Saddam nameće svoju dominaciju. Zadržao se na vlasti gotovo 25 godina, usprkos rastućim domaćim i međunarodnim pritiscima, pokazavši nevjerojatnu sposobnost opstanka.

S vremenom se međutim „Saddamova kuća“ počinje urušavati, a njezin se vođa sve više izolira od međunarodne zajednice i svojih najbližih, polako gubeći moć i dodir sa stvarnošću.