Sažetak

Tevye je židovski seljak koji živi u predrevolucionarnoj Rusiji pokušavajući uzdržavati svoju obitelj ne odstupajući od židovske tradicije.

Njegovim kćerima dolazi vrijeme kada su spremne za udaju, a to se obično rješava dogovaranjem brakova.

Siromašni Tevye pak ne može svojim kćerima uskratiti udaju iz ljubavi, no boji se za njihovu budućnost koja se u tome trenu ne čini svijetla, što on kao Židov posebno osjeća…