Sažetak

Samson je jedan od najpoznatijih junaka Starog zavjeta. Njegovo junaštvo oduševljava i mlade i stare. Priča o Samsonu i Dalili ne govori samo o doživljajima, nego opominje ljude da moraju poštivati Božju volju, bez obzira na to koliko su moćni.

Samson je izabran za velike stvari. Kad odraste, postane jasno da je on najjači čovjek u cijeloj zemlji. Međutim, zaljubi se u zavodnicu Dalilu, i to za njega bude pogubno. Uz Dalilinu pomoć neprijatelji uhvate Samsona kako bi bio njihov zatvorenik do kraja života. U svom zadnjem junačkom činu oslobađa se uz pomoć vjere i postaje junak u očima svog naroda.