Sažetak

Rat. Grad pod opsadom. Primirje je netom proglašeno, a vod 'Crnci' koji je obavljao prljave zadatke treba biti rasformiran.

Ivo, zapovjednik voda koji je izgubio tri svoja člana, priprema akciju izvlačenja njihovih tijela iz šume u kojoj su poginuli te, usprkos primirju, akciju potapanja brane koja će nanijeti veliku štetu neprijatelju.

Preživjeli članovi voda, mučeni svaki svojim osobnim krivnjama i dilemama, kreću u akciju. U akciji, koja se događa u šumi, neprijatelja kojeg traže naći će tamo gdje su se najmanje nadali – u sebi samima.

Fotogalerija