Sažetak

Putnik drugog razreda & Škola hodanja & Satiemania

'Putnik drugog razreda' - Jedan film - jedno putovanje vlakom između dvije stanice: prve i posljednje. U kupeu drugog razreda Putnik se susreće s mnogim ljudima, mnogim karakterima, mnogim sudbinama, ali ne nalazi prijatelja. Sam, kao što je i ušao u vlak, s koferom u kojem ni želja nema više, silazi na svojoj maloj stanici i nestaje u mraku... 

'Škola hodanja' -  Priča je to o Svojislavu koji je umio hodati kako ga je majka naučila, ali kojega su nakanili svaki svojem hodu naučiti Trzislav, Nogovuk, Vratoljub i Stupan. Jer svaki je od njih tvrdio da je njegov korak najispravniji. Na jedvite jade Svojislav se riješio spasitelja i nastavio hodati kao prije:svojim materinjim korakom...

'Satiemania' - Film je zasnovan na muzici Erica Satiea. Fauna megalopolisa, gungula supermarketa, ludnica bordela i barova, efekti barova u magli, lelujanje žita, vode i obješenih - viđeni okom animatora u harmoniji ili konfliktu sa satirički podrugljivom, no kadkad i najčišćom lirskom muzikom Erica Satiea.