Sažetak

Lažni kanarinac & Zid & Ceremonija & Krotitelj divljih konja & Đavolja posla

'Zid' - ovo je film o dvoje ljudi i o zidu koji se pred njima ispriječio.Jedan od njih rezignirano kapitulira,dok drugi ne priznaje zapreku.On na razne načine pokušava savladati prepreku,ali svaki put doživi neuspjeh.Konačno očajan, ali ne priznajući poraz , on se zalijeće i glavom probija otvor u zidu- pobjeda plaćena životom.Prvi treba samo malo da se prigne pa da prođe kroz otvor.Put mu je otvoren,ako ne dalje, a ono do sljedećeg zida...

'Ceremonija' - pred zidom se grupa od šest ljudi namješta kao za fotografiranje.Čitavim tim ceremonijalom rukovodi sedmi,koji (kao fotograf) provjerava kroz prste kompoziciju,rukama daje upute za pregrupiranje.Kompozicija je u redu.Kamera švenka u stranu i otkriva vod vojnika s puškama na gotovs,uperenim u grupu šestorice...

'Krotitelj divljih konja' - krotitelj divljih konja naiđe na metalno čudovište u obliku konja.Kad ga je pokušao pokrenuti,konj se pretvara u mehaniziranu nakazu,koja prijeti sveuništenjem...

'Đavolja posla' -  na dobra djela Dobričine ljudi uzvraćaju tolikim zlom,da je to i za samog Dobričinu previše, pa se pretvara u Đavola.Vračajući zlo za zlo toliko je pretjerao,da je to i za samog đavola previše,pa postane opet Dobričina...