Sažetak

Abra Kadabra & Koncert za mašinsku pušku & Mali i veliki

'Abra Kadabra' - Zanimljiv za znalce povijesti crtanog filma po tome što je pozadine izradio slikar i scenograf Kamilo Tompa,koji je još uoči rata sam eksperimentirao medijem,a u Vukotićev se opus uklapa po svojoj svjetonazornoj jasnoći i izricanju poruke da misticizam mora uzmaći pred logikom zdravog suvremenog djeteta kojoj snagu daje povjerenje u svemoć moderne tehnike. Nagrada 'Kekec',Pula 1958...

'Koncert za mašinsku pušku' nagradom 'Golden gate award' na festivalu u San Franciscu ušutkao je je domaće skeptike i poslužio kao poticaj da Zagrebačka škola crtanog filma nastavi još odlučnije putem groteske i satire izražene geometrijski krutim crtežom i stiliziranom animacijom vizualnih šokova u ovom crtanom filmu gangsterske priče...

'Mali i veliki' filmska groteska u kojoj kroz antagonizam dviju figura Malog i Velikog , autor parodira izvjesni tip angažiranih filmova koji tendenciozno pretendiraju u nametanju velikih poruka.