Sažetak

'ALZHEIMEROV PROJEKT' pobliže ispituje revolucionarna otkrića vodećih znanstvenika SAD-a, kao i učinke te razorne i fatalne bolesti kako na one koji pate od Alzheimera, tako i na njihove obitelji.

Ovaj film donosi pet priča djece u dobi od 6 do 15 godina koja se nose s djedovima ili bakama koji pate od Alzheimerove bolesti. Maria Shriver komentira i daje djeci vrijedne 'lekcije', govoreći im da ne krive sebe za ono što njihovi djedovi ili bake rade ili kažu