Sažetak

Tijekom jednoga dana i jedne noći, sedmero djece luta ulicama u urbanoj odiseji. Ali neće svi naći put doma.

Sviče zora i opet je isti dan, ali ovaj put putovanje doživljavamo iz perspektiva njihovih majki.

'BLAŽENI' je film o majci i djeci, o ljubavi i ljepoti, o lutanju i pronalasku puta prema domu.