Sažetak

Godine 1492. Španjolska, zemlja u kojoj Židovi, Muslimani i Kršćani stoljećima žive zajedno u miru, dekretom kraljice Isabelle postaje katolička zemlja. Time započinje dugotrajni period vjerske netolerancije, inkvizicija, i progona Židova koji će ultimativno kulminirati stravičnim nacističkim 'konačnim rješenjem'.

'Pasija po Jošui' prati putovanje mladog učenjaka, kojega utjecajni rabin smatra novim Mesijom, na kojem se susreće sa vjernicima koji slijede učenja Kurana, Evanđelja i Tore, do njegove tragične sudbine, koja se podudara sa onom Isusa iz Nazareta, još jednog židovskog učenjaka koji je pao kao žrtva predrasudama zamaskiranima u bezgrešni autoritet.