U Varšavi je 1942. sadistički ubijena poljska prostitutka, a bojnik Grau (O. Sharif), koji pripada njemačkoj obavještajnoj službi i vjeruje u pravdu, zadužen je za istragu. Postoji svjedok koji je vidio njemačkoga generala kako napušta zgradu nakon što se čuo žrtvin vrisak.

Istraga otkriva da trojica generala, Tanz (P. O'Toole), Kahlenberge (D. Pleasence) i von Seidlitz-Gabler (C. Gray), nemaju alibi za tu noć, a k tome izbjegavaju susret s istražiteljem.

Bojnik Grau drži da su sumnjivi, i baš kad im se počeo približavati, stiže mu promaknuće i šalju ga u Pariz. Međutim, 1944. u Parizu se ponovno susreću sva četvorica i Grau nastavlja istragu...