Edukacijsko studentsko krstarenje pretvara se u noćnu moru kad njihov brod potopi mutirana dvoglava morska psina.