U. S. Sub Standard, plovilo najmanje sposobno za plovidbu koje je ikad ušlo u vodu, uranja u probleme pod kormilom nesposobnog kapetana u mornarici.

Izradio ju je korumpirani poduzetnik koji potkrada sredstva mornarice i podmićuje visoke časnike.

Podmornicu šalju na zadatak bez povratka, no njezina posada ne zna da se ne bi trebali vratiti u ovoj komičnoj farsi.