Otkrijte revolucionarni duh koji je promijenio kršćanstvo. Priča o Ivanu Krstitelju završava odrubljivanjem njegove glave? No, je li to sve?