Dokumentarna serija od 19 polusatnih nastavaka 'Jugoslavija - država za jedno stoljeće' prikaz je zbivanja koja su na pozornicu povijesti iznjedrila ideju o zajedničkoj državi Južnih Slavena te događaje koji su doveli do toga da je ta tvorevina dva puta osnivana i dva puta u vihorima ratova nestajala.

Također ćemo vidjeti svu bremenitost i probleme koji su bili i uzrok da tvorevina zvana Jugoslavija nije imala nikakve šanse za uspjeh.