Mladi Mojsije odrastao je kao egipatski princ. No, Mojsije ne zna za svoju prošlost. Majka ga je stavila u pletenu košaru i pustila niz Nil, kako bi izbjegla njegovo stradavanje.

Mojsije počinje shvaćati da njegov narod je potlačen od Egipćana u čijem je svijetu odrastao. Najednom naiđe na gorući grm i začuje Božju glas te shvati da mora izbaviti svoj narod iz ropstva te ga odvesti u Obećanu zemljul...