Prekrasna mlada žena sa svim povlasticama osim slobode i prezreni stariji muškarac ni sa čim osim opsesijom.

Jesu li oni jedno drugome ključ spasenja - ili im je suđeno uništiti jedno drugo i same sebe?

Suvremena priča o ljubavi, seksu, osveti, kontroli, opsesiji i ubojstvu, inspirirana jakobinskom tragedijom Middletona i Rowleya u kojoj dogovoreni brak kćeri bogatoga industrijalca pokrene cijeli niz neobičnih odnosa koji protagonistima ne ostavljaju ništa osim opsjednutosti ljubavlju i mržnjom.