U bušu južne Afrike, klan hijena našao se usred kaosa. Brutalna hijena dominira nad svima. Kim Wolhuter svjedok je cijeloj priči. Uvučen u dramu, uspio je u nemogućem - uvjeriti čitav klan hijena da ga prihvate kao svojeg člana i puste ga u svoj život. Na taj način doživio je priču o surovosti, ali i gracioznosti hijena koje se bore za opstanak.