Ako je škola zaista trening za život, onda koliko ona može biti teška za Alea, sramežljivo dijete koje nosi debele naočale? I zašto on ne reagira na napade malih, prljavih, škrtih nasilnika? A što je s Marijom? Što je to što je potakne da stane u njegovu obranu? Mala priča o malim ljudima koji uče živjeti u svijetu koji se sastoji od ponosnih roditelja, dragih učitelja, ukradenih užina i otpuhnutih poljubaca.

Ako je škola zaista dobar trening za život, onda koliko ona može biti teška za Alea, sramežljivog dječaka koji nosi debele naočale? I zašto on ne reagira na napade delinkvenata koji nisu vrijedni ni pišljiva boba? A Maria, što je uvjeri da ga obrani od nasilnika koji ga napadaju? Mala priča o malim ljudima koji uče živjeti u svijetu koji se sastoji od ponosnih roditelja, učitelja punih razumijevanja, play-stationa, ukradenih užina i otpuhnutih poljubaca.