Iznenadno te neobjašnjivo povećanje temperature zaprijeti području Los Angelesa. Ukoliko se temperatura još povisi taj dio oko Los Angelesa postat će beživotna pustinja. Sada znanstvenici moraju udružiti snage te otkriti od kuda ta promjena u klimi koja će biti pogubna za život u Los Angelesu.