U posljednjih sto godina medicina je napredovala brže nego ikad prije u povijesti. Za taj napredak u velikoj su mjeri zaslužni hrabri znanstvenici koji su koristili sami sebe kao pokusne kuniće. Ti heroji medicine smatrali su da će etika biti zadovoljena samo ako prve eksperimente obave na vlastitoj koži. Ovo je potresna priča o tome kako je samoeksperimentiranje doprinijelo najvećim otkrićima u medicini: pronalasku anestetika, borbi protiv zaraznih bolesti, razvoju cjepiva i otkriću veza između hrane i zdravlja.