Uvjerljivo istraživanje mogućih veza između pojava NLO-a u prošlih pola stoljeća i tajnih tehnologija letećih tanjura na kojima su u Drugom svjetskom ratu radili nacisti.