Nakon što Caterina uvidi kako su njezine kćeri samostalne i uspješne, u njoj se nakon mnogo godina samoće pojavi potreba za bliskim odnosom. Nažalost, baš nakon što započne udvaranje sa šarmantnim udovcem Attilliom, Caterina saznaje neke nove stvari koje će joj poremetiti planove.