Visoke Tatre u Slovačkoj imaju status nacionalnog parka. Tatre imaju više od 300 planinskih vrhova, od kojih su neki viši od 2500 metara, romantične doline do kojih se ne može doći automobilom, kristalno čiste potoke i šume u kojima obitavaju vukovi, medvjedi i risevi. Promatrati prirodu Visokih Tatri znači vratiti se u prošlost, u svijet kad su plugove vukli konji, a drveće se sjeklo sjekirama. To je povratak u europsku divljinu, kad su zvijeri još uvijek lutale šumama.