Navigation Content

PRAVILA NAGRADNE IGRE „Uz MAXtv To Go i HTC na utakmice UEFA Champions League i UEFA Europa League“

Foto: Christian Liewig/Liewig Media Sports/Corbis/ Na temelju Zakona o igrama na sreću (Narodne novine, broj: 87/09, 35/13, 158/13, 41/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine, broj: 08/10), Hrvatski Telekom d.d., Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb, OIB: 81793146560 (u daljnjem tekstu: Priređivač), utvrđuje sljedeća:

KLASA: UP/I- 460-02/14-01/704
URBROJ: 513-07-21-01/14-2

Zagreb, 20. listopada 2014.

PRAVILA NAGRADNE IGRE
„Uz MAXtv To Go i HTC na utakmice UEFA Champions League i UEFA Europa League“
(u daljnjem tekstu: Pravila)


Članak 1.
Priređivač organizira nagradnu igru „Uz MAXtv To Go i HTC na utakmice UEFA Champions League i UEFA Europa League“ (u daljnjem tekstu: Igra), koja će trajati od 25. listopada do 23. studenog 2014.godine.

Ovim Pravilima nagradne igre (u daljnjem u tekstu: Pravila) Priređivač uređuje način njezine provedbe.


Članak 2.
Svrha organiziranja Igre jest promidžba pametnih telefona u javnoj pokretnoj i fiksnoj komunikacijskoj mreži Priređivača kao i poticanje korištenja usluge MAXtv To Go.

Članak 3.
Priređivač će objaviti ova Pravila Nagradne igre na internetskim stranicama https://www.hrvatskitelekom.hr. https://www.simpa.hr i na http://maxtv.tportal.hr/ dan prije početka nagradne igre.

Ovim Pravilima osigurava se ravnopravnost svih sudionika i jednaka mogućnost za dobitak nakon ispunjavanja uvjeta propisanih ovim Pravilima.

Članak 4.
Pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri imaju sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj koje prihvaćaju objavljena Pravila Igre te zadovoljavaju uvjete definirane ovim člankom i člankom 5. ovih Pravila.Članak 5.

1.Uvjeti za sudjelovanje u Igri:
U Igri mogu sudjelovati fizičke osobe, korisnici Hrvatskog Telekoma, koji prihvaćaju ova Pravila (dalje u tekstu: Sudionici), a koji aktiviraju uslugu MAXtv To Go (MAXtv To Go Osnovni paket ili MAXtv To Go Sportski Plus paket) u razdoblju od 25. listopada 2014. godine od 00:00 sati do 23. studeni 2014. godine do 23:59 h.

2. Sudionicima Igre koji ispune uvjet iz stavka 1. ovog članka, za koje su već poznati osobni podatci iz baze korisnika Hrvatskog Telekoma, automatski se dodjeljuje šifra Sudionika Igre putem sustava Priređivača, te tako šifrirani ulaze u računalnu bazu za izvlačenje nagrada (Baza sudionika).
Mogućnost ulaska u Bazu sudionika je višestruka – svaka aktivacija MAXtv To Go usluge predstavlja dodatni ulazak u Bazu sudionika.

3. Priređivač će po izvlačenju šifre sudionika iz Baze sudionika, u skladu s čl. 5. Pravila, telefonski nazvati Sudionika Igre koji stoji iza šifre prema podacima dostupnim u bazi korisnika radi dobivanja privole za prikupljanje i obradu njegovih osobnih podataka (ime, prezime, poštanska i e-mail adresa, broj fiksnog ili mobilnog telefona) u svrhu daljnje provedbe Igre, a osobito preuzimanja i realizacije nagrade (kontaktiranje o dobivenoj nagradi telefonom, e-mailom ili pisano na danu adresu, dodjeljivanje nagrade).

4. Sudionik u navedenoj nagradnoj igri, pristankom na preuzimanje nagrade ujedno daje i privolu za to da Priređivač može objaviti njegovo ime i prezime kao dobitnika na internetskoj stranici uključivo audio i/ili videozapis (npr. fotografija dobitnika nagrade) na internetskim stranicama www.hrvatskitelekom.hr, www.tportal.hr, www.simpa.hr te na facebook profilima HT-a (http://www.facebook.com/HrvatskiTelekom, https://www.facebook.com/mojMAXtv i https://www.facebook.com/simpa.stimasvima) te da njegove podatke može upotrijebiti u promidžbene svrhe u vezi s Igrom, ako je to potrebno, bez obveze davanja bilo kakve naknade za to.


5. U Nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača kao ni članovi njihove uže obitelji te vanjski suradnici Priređivača koji su na bilo koji način sudjelovali u pripremi i realizaciji Igre.Članak 6.
1. Izvlačenje dobitnika nagradne Igre bit će javno i održavat će se na adresi Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb u 24. studenog u 12:00 sati.

2. Izvlačenje dobitnika vršit će se slučajnim odabirom iz Baze sudionika u kojoj će se nalaziti šifre Sudionika.

3. Izvlačenju će biti nazočna komisija od tri člana sastavljena od djelatnika Priređivača, koji će nadgledati ispravnost izvlačenja dobitnika te će sastaviti zapisnik o provedenom izvlačenju.

4. U slučaju da se u Igru uključi manje Sudionika od broja predviđenih nagrada, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je Sudionika sudjelovalo u Igri i ispunilo tražene uvjete, a u odnosu na nepodijeljene nagrade, Priređivač će postupiti sukladno odredbama Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine, broj: 08/10).

5. Ako se u Igru ne uključi niti jedan Sudionik, Priređivač će Igru prekinuti.


Članak 7.
Nagradni fond Igre je sljedeći:
1. putovanje za dvije osobe na utakmicu UEFA Champions League u Barcelonu u razdoblju od 10. do 12. prosinca 2014. koje uključuje: organiziran prijevoz avionom, 2 VIP karte za utakmicu FC Barcelona : Paris Saint-Germain 10. prosinca 2014. s uključenim hospitalityem, dva noćenja u dvokrevetnoj sobi Aparthotel Atenea 3*+, Vrijednost putovanja je: 20.808,80 kn


2. putovanje za dvije osobe na utakmicu UEFA Europa League u razdoblju od 10. do 12. prosinca 2014. koje uključuje: organiziran prijevoz avionom i vlakom, 2 karte za utakmicu Sevilla FC – HNK Rijeka 11. prosinca 2014, dva noćenja u dvokrevetnoj sobi Hotel Ayre 4* u Sevilli. Vrijednost putovanja je: 14.566,00 kn

3. putovanje za dvije osobe na utakmicu UEFA Europa League u razdoblju od 10. do 12. prosinca 2014. koje uključuje: organiziran prijevoz avionom i vlakom, 2 karte za utakmicu Sevilla FC – HNK Rijeka 11. prosinca 2014, dva noćenja u dvokrevetnoj sobi Hotel Ayre 4* u Sevilli. Vrijednost putovanja je: 14.566,00 kn


Ukupna vrijednost nagradnoga fonda iznosi 49.940,80 kn.Članak 8.
1. Ime i prezime dobitnika nagrade bit će objavljeno na internetskim stranicama https://www.hrvatskitelekom.hr, www.simpa.hr i http://maxtv.tportal.hr na dan 25. studeni 2014.

2. Svaki dobitnik nagrade će biti obaviješten o dobivenoj nagradi pisanim putem, e-poštom ili fiksnim ili mobilnim telefonom, u roku od 8 dana od dana izvlačenja dobitaka. Nagrade poklon bon za putovanje i mobilni telefon moći će se podići osobno uz predočenje osobne iskaznice u prostorijama Priređivača u ulici Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb ili u najbližem T-Centru ili će biti poslane poštom ako dobitnik živi izvan Zagreba ili izrazi želju da mu se nagrada pošalje poštom. Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik se obvezuje potpisati izjavu o preuzimanju nagrade i oslobađanja od daljnje odgovornosti Priređivača. U slučaju da se nagrada dobitniku dostavlja poštom, potpisana povratnica preporučene pošiljke od strane dobitnika znači ujedno i potvrdu primitka nagrade. Mjesto preuzimanja karata za pojedine utakmice dobitnik će naknadno dogovoriti s Priređivačem nagradne igre.

3. Dobitnici nagrada obvezni su preuzeti nagradu u roku od 8 (osam ) dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi. Ako u navedenome roku ne preuzmu nagradu, Priređivač će ponovnom obaviješću odrediti naknadni rok od 8 (osam) dana za podizanje nagrada.

4. Po isteku naknadnog roka iz prethodnog stavka ovog članka, dobitnik gubi pravo na preuzimanje dobivene nagrade.

5. Preuzimanjem nagrade, odnosno istekom roka za preuzimanje nagrade, prestaju sve obveze Priređivača prema dobitniku nagrade.

6. Osvojena nagrada ne može se zamijeniti za novac ili neku drugu nagradu.


Članak 9.
U slučaju nastupa okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, otkloniti ili izbjeći (viša sila), Priređivač može privremeno ili trajno prekinuti Igru te o tome na odgovarajući način obavijestiti javnost.

Članak 10.

Priređivač će u korist Hrvatskoga crvenog križa uplatiti 5% ukupne vrijednosti fonda Igre.

Članak 11.
Priređivač snosi sve troškove povezane s priređivanjem Igre.


Članak 12.
Sudjelovanjem u Igri svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. U slučaju spora, utvrđuje se nadležnost Općinskog suda u Zagrebu.


Članak 13.
Ova Pravila bit će dostavljena na suglasnost Ministarstvu financija Republike Hrvatske, a nakon pribavljene suglasnosti primjenjuju se od dana početka Igre. Nakon pribavljene suglasnosti Ministarstva financija Republike Hrvatske, a prije početka Igre, Pravila će biti objavljena u skladu s Člankom 3.

Kontrolirajte TV vodič mišem
Jeste li znali?

TV vodič na MAXtv portalu možete pomicati i mišem - kliknite lijevom tipkom na vodič, držite je, te povlačite mišem vodič po želji
 Još savjeta »

T-Com

Moj Telekom Portal

Pregledavajte i administrirajte sve vaše usluge Hrvatskog Telekoma na jednom mjestu, od sada bilo kada i bilo gdje putem Moj Telekom portala


Učitavam podatke...