Navigation Content

Pravila nagradne igre 'Osvoji LCD TV uz Motors TV'

Foto: Motors TV/ KLASA: UP/I- 460-02/12-01/422
URBROJ: 513-07-21-07/12-2
Zagreb, 24. svibnja 2012. g.

Na temelju Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (Narodne novine, broj: NN 87/09) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine, broj: NN 8/10), HT – Hrvatske telekomunikacije d. d., Savska cesta 32, Zagreb, MB: 1414887 (u daljnjem tekstu: Priređivač), utvrđuju sljedeća:
PRAVILA NAGRADNE IGRE
'Osvoji lcd TV uz Motors TV!'
Članak 1.
Ovim Pravilima uređuje se način provođenja nagradne igre koju organizira T-Com, Savska cesta 32, Zagreb, MB: 1414887, pod nazivom 'Osvoji lcd Tv uz Motors TV!'


Članak 2.
Svrha nagradne igre je promidžba T-Com IPTV usluge komercijalnog naziva MAXtv i Motors TV kanala koji se nalazi u ponudi MAXtv-a.
Članak 3.
Nagradna igra traje od 29.05.2012. do 02.07.2012., a može se prekinuti isključivo zbog više sile.
Članak 4.
Pravo sudjelovanja u Igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj koje prihvaćaju objavljena Pravila Igre te zadovoljavaju uvjete definirane ovim člankom i člankom 6. ovih Pravila.

Članak 5.
Priređivač će korisnike obavijestiti o nagradnoj igri putem objave nagradne igre i pravila na internetskoj stranici maxtv.tportal.hr
Članak 6.
Pravo sudjelovanja u Igri imaju svi korisnici MAXtv-a, u razdoblju od 29.05.2012. do 02.07.2012.
Za sudjelovanje potrebno je prijaviti se i točno riješiti kviz na internetskoj stranici maxtv.tportal.hr
Prijavom za nagradnu igru korisnik MAXtv-a daje Priređivaču privolu za korištenje i obradu svojih osobnih podataka isključivo za potrebe sudjelovanja u nagradnoj igri.

Dobitnici se izvlače iz kompjuterske baze svih MAXtv korisnika koji su se prijavili i točno riješiti kviz na internetskoj stranici maxtv.tportal.hr

Isključivo u svrhu provođenja Igre, Priređivač će, sukladno privoli korisnika iz ovog članka, koristiti sljedeće osobne podatke korisnika: ime i prezime; adresu ( ulica, kućni broj, mjesto i poštanski broj); broj telefona na i e-mail adresu. Ovi se podaci upisuju u bazu svih sudionika Igre iz koje će naknadno biti izvučeni dobitnici. Sudjelovanjem u Igri sudionici Igre daju suglasnost Priređivaču da koristi iobrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja Igre, što uključuje objavu njihovih imena i prezimena u slučaju osvajanja nagrade ( na maxtv.tportal internet stranici), kontaktiranja putem e-maila i telefonski o dobivenoj nagradi. Sudionici Igre suglasni su da u slučaju osvajanja nagrade, Priređivač može objaviti njihova imena, prezimena i fotografije te ih koristiti u promidžbene svrhe u vezi s Igrom ako je to potrebno, bez ikakve obaveze davanja bilo kakve naknade za isto.Članak 7.

Fond nagrada u sklopu Igre sastoji se od GRUNDIG 37VLC7121C LCD TV prijemnika.
Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 3.423,00kn
Nagrada se ne može zamijeniti za novac ili neku drugu nagradu.


Izvlačenje nagrada bit će 03.07.2012.,komisija sastavljena od triju članova zaposlenika T-Coma nadzirat će odabir pobjednika.
Izvlačenje dobitnika nagrade održat će se na adresi Savska 32, Zagreb.
Članovi komisije su:

1. Adriana Dominković
2. Vanja Žeželić
3. Kristina Koprivnjak
Članak 8.
Ime i prezime dobitnika nagrade bit će objavljeno na internetskom portalu http://www.maxtv.tportal.hr, i to 03.07.2012. Dobitnik nagrade o dobivenoj nagradi bit će obaviješten e-mailom i telefonski.

Dobitnici nagrada iz članka 7. ovih Pravila dužni su preuzeti nagrade u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi.
Članak 9.

U slučaju nastupa okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći, priređivač može privremeno ili trajno prekinuti nagradnu igru te o tome na odgovarajući način obavijestiti javnost.


Članak 10.
Ako se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada predviđenih nagradnim fondom, nepodijeljene nagrade priređivač će prodati na javnom natječaju, a sredstva uplatiti u državni proračun.
Članak 11.
Sudjelovanjem u nagradnoj igri svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. U slučaju spora, utvrđuje se nadležnost Općinskog suda u Zagrebu.
Članak 12.
Ova Pravila bit će dostavljena na suglasnost Ministarstvu financija Republike Hrvatske, a nakon pribavljene suglasnosti primjenjuju se od dana početka nagradne igre. Nakon pribavljene suglasnosti Ministarstva financija Republike Hrvatske, Pravila će biti objavljena na internetskoj stranici maxtv.tportal.hr
Članak 13.
T-Com pridržava pravo tumačenja ovih Pravila, kontrolu točnih odgovora igrača i kontrolu izvlačenja dobitnika nagrade, i to putem svog tročlanog Povjerenstva zaduženog za provedbu ovih Pravila, a koje imenuje ravnatelj.

Kontrolirajte TV vodič mišem
Jeste li znali?

TV vodič na MAXtv portalu možete pomicati i mišem - kliknite lijevom tipkom na vodič, držite je, te povlačite mišem vodič po želji
 Još savjeta »

T-Com

Moj Telekom Portal

Pregledavajte i administrirajte sve vaše usluge Hrvatskog Telekoma na jednom mjestu, od sada bilo kada i bilo gdje putem Moj Telekom portala


Učitavam podatke...