Navigation Content

Pravila nagradne igre Uz MAXtv i Klasik TV osvoji LCD TV

Foto: / Na temelju Zakona o igrama na sreću (Narodne novine, broj: 87/09) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine, broj: 08/10), Hrvatski Telekom d.d., Savska cesta 32, Zagreb, OIB: 81793146560 (u daljnjem tekstu: Priređivač), utvrđuje sljedeća:

KLASA: UP/I- 460-02/11-01/838
URBROJ: 513-07-21-07/11-2
Zagreb, 25. listopad 2011.


PRAVILA NAGRADNE IGRE
“uz MAXtv i Klasik TV osvoji LCD TV“
(u daljnjem tekstu: Pravila)


Članak 1.
Priređivač organizira nagradnu igru pod nazivom „uz MAXtv i Klasik TV osvoji LCD TV“ (u daljnjem tekstu: Nagradna igra), koja će trajati u razdoblju od 04.11. do 23. 12. 2011. godine te ovim Pravilima nagradne igre (u daljnjem u tekstu: Pravila) uređuje način njenog provođenja.


Članak 2.
Svrha organiziranja Nagredne igre jest promidžba proizvoda i usluga Priređivača.


Članak 3.
Priređivač će korisnike obavijestiti o Nagradnoj igri putem objave Pravila na internetskoj stranici www.maxtv.tportal.hr i www.klasiktv.com


Članak 4.
Pravo sudjelovanja u Igri imaju svi korisnici MAXtv-a, u razdoblju od 04. 11. do 23.12.2011
Za sudjelovanje potrebno je prijaviti se putem MAXtv sučelja, kod gledanja kanala Klasik TV pritiskom na crvenu tipku MAXtv daljinskog upravljača.
Prijavom za nagradnu igru putem MAXtv sučelja korisnik MAXtv-a daje Priređivaču privolu za korištenje i obradu svojih osobnih podataka isključivo za potrebe sudjelovanja u nagradnoj igri.

Dobitnici se izvlače iz kompjuterske baze svih MAXtv korisnika koji su se prijavili putem MAXtv sučelja.

Isključivo u svrhu provođenja Igre, Priređivač će, sukladno privoli korisnika iz ovog članka, koristiti sljedeće osobne podatke korisnika: ime i prezime; adresu ( ulica, kućni broj, mjesto i poštanski broj); broj telefona na i e-mail adresu. Ovi se podaci upisuju u bazu svih sudionika Igre iz koje će naknadno biti izvučeni dobitnici. Sudjelovanjem u Igri sudionici Igre daju suglasnost Priređivaču da koristi i
obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja Igre, što uključuje objavu njihovih imena i prezimena u slučaju osvajanja nagrade ( na maxtv.tportal internet stranici), kontaktiranja putem e-maila i telefonski o dobivenoj nagradi. Sudionici Igre suglasni su da u slučaju osvajanja nagrade, Priređivač može objaviti njihova imena, prezimena i fotografije te ih koristiti u promidžbene svrhe u vezi s Igrom ako je to potrebno, bez ikakve obaveze davanja bilo kakve naknade za isto.

Mogućnost ulaska u Bazu sudionika je višestruka – svaki pritisak na crvenu tipku MAXtv daljinskog upravljača u periodu trajanja Nagradne igre predstavlja dodatni ulazak u Bazu sudionika za izvlačenje nagrade.

U Nagradnoj igri nemaju pravo sudjelovati zaposlenici Priređivača kao ni članovi njihove uže obitelji, te vanjski suradnici Priređivača koji su na bilo koji način sudjelovali u pripremi i realizaciji Nagradne igre kao ni privremeno i trajno isključeni korisnici Priređivača.


Članak 5.
Izvlačenje dobitnika biti će javno i održavati će se 27.12.2011. godine na adresi Ulica Grada Vukovara 23, Zagreb u 10,00 sati.

Izvlačenje dobitnika vršit će se slučajnim odabirom iz Baze sudionika.

Izvlačenju će biti nazočna komisija od tri člana sastavljena od radnika Priređivača, koji će nadgledati ispravnost izvlačenja dobitnika te će sastaviti zapisnik o provedenom izvlačenju.Članak 6.
Fond nagrada sastoji se od 1 glavne nagrade i 6 utješnih nagrada.

• 1 x PANASONIC LED LCD TV TX-L42E30E (Vrijednost nagrade iznosi 4.769,75 kn bez PDV-a)
• 6 x KLASIK TV poklon paketa - majica, rokovnik i šalica (Vrijednost nagrade iznosi 100,00 kn sa pdv-om)

Ukupni nagradni fond iznosi 5.369,75 kn (bez PDV-a).

Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac ili neku drugu nagradu.


Članak 7.
Dobitnik nagrade telefonskim će i pisanim putem u roku od 8 dana od dana izvlačenja dobitaka, biti obaviješten o nagradi.

Nagrada i pisana obavijest će biti poslana dostavom na adresu korisnika.

Ukoliko Korisnik nagradu, poslanu dostavom, ne preuzme, nagrada se vraća Priređivaču, a dobitnik je dužan sam organizirati preuzimanje. U tom slučaju nagrada će ga čekati u prostorijama Hrvatskog Telekoma d.d, Vukovarska 23/3.kat, Zagreb, kontakt broj telefona 01/4912170, Odjel za marketinške komunikacije 30 (trideset) dana od pisane obavijesti o dobitku.

Po isteku roka iz stavka 3. ovog članka Priređivač će pisanim putem obavijestiti dobitnika o dobitku i pravu da ga preuzme u naknadnom roku od 10 (deset) dana od primitka obavijesti.

Po isteku naknadnog roka dobitnik gubi pravo na preuzimanje dobivene nagrade, a Priređivač će postupiti sukladno odredbama važećeg Pravilnika o priređivanju nagradnih igara.

Preuzimanjem nagrade, odnosno protekom rokova za preuzimanje nagrade, prestaju sve obveze
Priređivača prema dobitniku nagradeČlanak 8.
Trenutkom preuzimanja nagrade i potpisom dostavnice o preuzimanju nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku.


Članak 9.
U slučaju nastupa okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, otkloniti ili izbjeći (viša sila), Priređivač može privremeno ili trajno prekinuti Igru te o tome na odgovarajući način obavijestiti javnost.


Članak 10.
Sudjelovanjem u Igri svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. U slučaju spora, utvrđuje se nadležnost Općinskog suda u Zagrebu.


Članak 11.
Ova Pravila bit će dostavljena na suglasnost Ministarstvu financija Republike Hrvatske, a nakon pribavljene suglasnosti primjenjuju se od dana početka Igre. Nakon pribavljene suglasnosti Ministarstva financija Republike Hrvatske, a prije početka Igre, Pravila će biti objavljena sukladno Članku 3.

Kontrolirajte TV vodič mišem
Jeste li znali?

TV vodič na MAXtv portalu možete pomicati i mišem - kliknite lijevom tipkom na vodič, držite je, te povlačite mišem vodič po želji
 Još savjeta »

T-Com

Moj Telekom Portal

Pregledavajte i administrirajte sve vaše usluge Hrvatskog Telekoma na jednom mjestu, od sada bilo kada i bilo gdje putem Moj Telekom portala


Učitavam podatke...