Navigation Content

Pravilnik nagradne igre 'MAXtv vas vodi na utrku Formule 1'

Foto: MAXtv/ Na temelju Zakona o igrama na sreću (Narodne novine, broj: 87/09) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine, broj: 08/10), Hrvatski Telekom d.d., Savska cesta 32, Zagreb, OIB: 81793146560 (u daljnjem tekstu: Priređivač), utvrđuje sljedeća:

KLASA: UP/I-460-02/11-01/528
URBROJ: 513-07-21-07/11-2
Zagreb, 13. srpnja 2011.

PRAVILA NAGRADNE IGRE
„MAXtv Vas vodi na utrku Formule 1“
(u daljnjem tekstu: Pravila)


Članak 1.
Priređivač organizira nagradnu igru „MAXtv Vas vodi na utrku Formule 1“ (u daljnjem tekstu: Igra), koja će trajati od 22. do 31. srpnja 2011. te ovim Pravilima nagradne igre (u daljnjem u tekstu: Pravila) uređuje način njezine provedbe.


Članak 2.
Svrha organiziranja Igre jest promidžba usluge MAXtv i kanala Kreator F1 HD i Kreator F1 koji se nalazi u ponudi MAXtv-a.


Članak 3.
Priređivač će objaviti ova Pravila Nagradne igre na internetskim stranicama maxtv.tportal.hr i www.t-com.hr/privatni/televizija/.


Članak 4.
Pravo sudjelovanja u Igri imaju sve fizičke i pravne osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj koje prihvaćaju objavljena Pravila Igre te zadovoljavaju uvjete definirane ovim člankom i člankom 5. ovih Pravila.

Članak 5.
Pravo sudjelovanja u Igri imaju svi korisnici usluge MAXtv s ugovorenim obveznim trajanjem pretplatničkog odnosa na 24 mjeseca.

Za sudjelovanje potrebno je u razdoblju od 22. srpnja do 31. srpnja 2011. tijekom emitranja programa na kanalu 38 Kreator F1 HD ili 405 Kreator F1 prijaviti se putem MAXtv sučelja pritiskom na crvenu tipku MAXtv daljinskog upravljača.

Korisnici koji ispune gore navedeni uvjet ulaze u bazu korisnika za izvlačenje nagrada (Baza sudionika).

Prijavom za nagradnu igru putem sučelja MAXtv-a korisnik daje privolu da se Priređivač koristi njegovim osobnim podatcima u svrhu provedbe Igre, što uključuje objavu imena i prezimena u slučaju osvajanja nagrade na internetskoj stranici maxtv.tportal.hr, kontaktiranje o dobivenoj nagradi telefonom, e-poštom ili pisano na danu adresu, odnosno dodjeljivanje i realizaciju nagrade.

Navedeni se podatci upisuju u bazu sudionika Igre, iz koje će biti izvučeni dobitnici koji zadovoljavaju uvjete definirane ovim Pravilnikom. Sudionici su suglasni da u slučaju osvajanja nagrade Priređivač može objaviti njihova imena, prezimena te ih upotrijebiti u promidžbene svrhe u vezi s Igrom ako je to potrebno, bez obveze davanja bilo kakve naknade za isto te prihvaćanjem ovih Pravila sudionici daju privolu za sudjelovanje u promidžbenim aktivnostima Priređivača u svezi s Igrom (fotografiranje korisnika).

U Nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača kao ni članovi njihove uže obitelji.Članak 6.
Izvlačenje dobitnika bit će održano 2. kolovoza 2011. godine u 14 sati na adresi Hrvatski Telekom d.d., Ulica grada Vukovara 23, Zagreb.

Dobitnici će se biti izvučeni slučajnim odabirom iz Baze sudionika.

Izvlačenju će biti nazočna komisija sastavljena od triju članova djelatnika Priređivača, koji će nadgledati ispravnost izvlačenja dobitnika te će sastaviti zapisnik o provedenom izvlačenju.

U slučaju da se u Igru uključi manje sudionika od broja predviđenih nagrada, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je sudionika sudjelovalo u Igri i ispunilo tražene uvjete, a u odnosu na nepodijeljene nagrade Priređivač će postupiti u skladu s odredbama Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine, broj: 08/10).

Ako se u Igru ne uključi ni jedan sudionik, Priređivač će Igru prekinuti.Članak 7.
Nagradni je fond Igre sljedeći:

2 x Putovanje za dvije osobe na utrku Formula 1 VN Italija (Monza) u razdoblju od 9. do 11. rujna 2011. koje uključuje: organiziran prijevoz kombijem, dva noćenja u dvokrevetnoj sobi Hotel NH Milanofiori 4*, praćenje treninga i utrke s tribina Alta Velocita A (neposredno nakon starta – prvi zavoj).

Vrijednost jedne nagrade iznosi 7.392,60 kn ( PDV uključen).

Ukupna vrijednost nagradnoga fonda iznosi 14.785,20 kn (PDV uključen).

Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac ili neku drugu nagradu.Članak 8.
Ime i prezime dobitnika nagrade bit će objavljeno 3. kolovoza 2011. na internetskome portalu http://www.maxtv.tportal.hr. Dobitnik će biti obaviješten o dobivenoj nagradi e-poštom i telefonom, u roku od 8 dana od dana izvlačenja dobitaka.

Nagrade će se moći podići osobno uz predočenje osobne iskaznice u prostorijama Priređivača u Ulici grada Vukovara 23, Zagreb ili će biti poslane poštom ako dobitnik živi izvan Zagreba ili izrazi želju da mu se nagrada pošalje poštom. Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik se obvezuje potpisati izjavu o preuzimanju nagrade i oslobađanja od daljnje odgovornosti Priređivača.

Dobitnici nagrada obvezni su preuzeti nagradu u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi. Ako u navedenome roku ne preuzmu nagradu, Priređivač će ponovnom obaviješću odrediti naknadni primjereni rok za podizanje nagrada.

Preuzimanjem nagrade, odnosno istekom roka za preuzimanje nagrade, prestaju sve obveze Priređivača prema dobitniku nagrade.
Osvojena nagrada ne može se zamijeniti za novac.


Članak 9.
U slučaju nastupa okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, otkloniti ili izbjeći (viša sila), Priređivač može privremeno ili trajno prekinuti Igru te o tome na odgovarajući način obavijestiti javnost.

Članak 10.

Priređivač će u korist Hrvatskoga crvenog križa uplatiti 5% ukupne vrijednosti fonda Igre.

Članak 11.
Priređivač snosi sve troškove povezane s priređivanjem Igre.


Članak 12.
Sudjelovanjem u Igri svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. U slučaju spora, utvrđuje se nadležnost Općinskog suda u Zagrebu.


Članak 13.
Ova Pravila bit će dostavljena na suglasnost Ministarstvu financija Republike Hrvatske, a nakon pribavljene suglasnosti primjenjuju se od dana početka Igre. Nakon pribavljene suglasnosti Ministarstva financija Republike Hrvatske, a prije početka Igre, Pravila će biti objavljena u skladu s Člankom 3.

Kontrolirajte TV vodič mišem
Jeste li znali?

TV vodič na MAXtv portalu možete pomicati i mišem - kliknite lijevom tipkom na vodič, držite je, te povlačite mišem vodič po želji
 Još savjeta »

T-Com

Moj Telekom Portal

Pregledavajte i administrirajte sve vaše usluge Hrvatskog Telekoma na jednom mjestu, od sada bilo kada i bilo gdje putem Moj Telekom portala


Učitavam podatke...