Navigation Content

Pravilnik nagradne igre 'Osvoji tv uz Motors TV!'

Foto: Motors TV/ Na temelju Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (Narodne novine, broj: NN 87/09) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine, broj: NN 8/10), HT – Hrvatske telekomunikacije d. d., Savska cesta 32, Zagreb, MB: 1414887 (u daljnjem tekstu: Priređivač), utvrđuju sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE

'Osvoji tv uz Motors TV!'


Članak 1.
Ovim Pravilima uređuje se način provođenja nagradne igre koju organizira T-Com, Savska cesta 32, Zagreb, MB: 1414887, pod nazivom ' Osvoji tv uz Motors TV!'

Članak 2.
Svrha nagradne igre je promidžba MAXtv-ove internet stranice http://maxtv.tportal.hr/ i Motors TV kanala koji se nalazi u ponudi MAXtv-a.

Članak 3.
Nagradna igra traje od 11.04.2011. do 03.05.2011., a može se prekinuti isključivo zbog više sile.

Članak 4.
Pravo sudjelovanja u Igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj koje prihvaćaju objavljena Pravila Igre te zadovoljavaju uvjete definirane ovim člankom i člankom 6. ovih Pravila.

Članak 5.
Priređivač će korisnike obavijestiti o nagradnoj igri putem objave nagradne igre i pravila na internetskoj stranici http://maxtv.tportal.hr/

Članak 6.
Pravo sudjelovanja u Igri imaju korisnici MAXtv-a, u razdoblju od 11.04.2011. do 03.05.2011.
Za sudjelovanje potrebno je prijaviti se na internetskoj stranici maxtv.tportal.hr, točno odgovoriti na kviz pitanja i ostaviti svoje podatke (ime i prezime; adresu ( ulica, kućni broj, mjesto i poštanski broj); broj telefona na i e-mail adresu).
Prijavom za nagradnu igru korisnik MAXtv-a daje Priređivaču privolu za korištenje i obradu svojih osobnih podataka isključivo za potrebe sudjelovanja u nagradnoj igri.
Dobitnici se izvlače iz baze svih MAXtv korisnika koji su se prijavili putem internetske stranice maxtv.tportal.hr .
Isključivo u svrhu provođenja Igre, Priređivač će, sukladno privoli korisnika iz ovog članka, koristiti sljedeće osobne podatke korisnika: ime i prezime; adresu ( ulica, kućni broj, mjesto i poštanski broj); broj telefona na i e-mail adresu. Ovi se podaci upisuju u bazu svih sudionika Igre iz koje će naknadno biti izvučeni dobitnici. Sudjelovanjem u Igri sudionici Igre daju suglasnost Priređivaču da koristi i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja Igre, što uključuje objavu njihovih imena i prezimena u slučaju osvajanja nagrade (u tisku i maxtv.tportal internet stranici), kontaktiranja putem e-maila i telefonski o dobivenoj nagradi. Sudionici Igre suglasni su da u slučaju osvajanja nagrade, Priređivač može objaviti njihova imena, prezimena i fotografije te ih koristiti u promidžbene svrhe u vezi s Igrom ako je to potrebno, bez ikakve obaveze davanja bilo kakve naknade za isto.

Članak 7.
Fond nagrada u sklopu Igre sastoji se od:
Philips TV prijamnika u vrijednosti od 3692 kn
Nagrada se ne može zamijeniti za novac ili neku drugu nagradu.


Izvlačenje nagrade bit će 03.05.2011.,komisija sastavljena od triju članova zaposlenika T-Coma nadzirat će odabir pobjednika.

Članovi komisije su:

1. Adriana Dominković
2. Anamaria Dorotić
3. Vanja Žeželić

Članak 8.
Imena i prezimena dobitnika nagrada bit će objavljena na internetskom portalu http://www.maxtv.tportal.hr, i to 03.05.2011. Dobitnici nagrade bit će obaviješten e-mailom i telefonski.
Rok za podizanje nagrada je 30 dana od dana objave imena i prezimena dobitnika na http://www.maxtv.tportal.hr

Članak 9.
U slučaju nastupa okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći, priređivač može privremeno ili trajno prekinuti nagradnu igru te o tome na odgovarajući način obavijestiti javnost.

Članak 10.
Ako se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada predviđenih nagradnim fondom, nagrade će se dodjeljivati prema definiranom redoslijedu nagrada u nagradnom fondu dok se ne izvuku svi sudionici.

Članak 11.
Sudjelovanjem u nagradnoj igri svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. U slučaju spora, utvrđuje se nadležnost Općinskog suda u Zagrebu.

Članak 12.
Ova Pravila bit će dostavljena na suglasnost Ministarstvu financija Republike Hrvatske, a nakon pribavljene suglasnosti primjenjuju se od dana početka nagradne igre.

Članak 13.
T-Com pridržava pravo tumačenja ovih Pravila, kontrolu točnih odgovora igrača i kontrolu izvlačenja dobitnika nagrade, i to putem svog tročlanog Povjerenstva zaduženog za provedbu ovih Pravila, a koje imenuje ravnatelj.

KLASA: UP/I- 460-02/11-01/239

URBROJ: 513-07-21-07/11-2

Zagreb, 07. travanj 2011.

Kontrolirajte TV vodič mišem
Jeste li znali?

TV vodič na MAXtv portalu možete pomicati i mišem - kliknite lijevom tipkom na vodič, držite je, te povlačite mišem vodič po želji
 Još savjeta »

T-Com

Moj Telekom Portal

Pregledavajte i administrirajte sve vaše usluge Hrvatskog Telekoma na jednom mjestu, od sada bilo kada i bilo gdje putem Moj Telekom portala


Učitavam podatke...