Navigation Content

Pravila nagradne igre

Gospodar svih nagrada – igraj i osvoji Hobbit nagrade

Foto: Promo fotografije Blitz film i video/ Pravilnik
Na temelju Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (Narodne novine, broj: NN 87/09) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine, broj: NN 8/10), HT – Hrvatske telekomunikacije d. d., Savska cesta 32, Zagreb, MB: 1414887 (u daljnjem tekstu: Priređivač), utvrđuju sljedeća:
PRAVILA NAGRADNE IGRE '' Gospodar svih nagrada – igraj i osvoji Hobbit nagrade''
KLASA: UP/I- 460-02/12-01/976
URBROJ: 513-07-21-07/12-2
Zagreb, 03. prosinac 2012.


Članak 1.

Ovim Pravilima uređuje se način provođenja nagradne igre koju organizira T-Com, Savska cesta 32, Zagreb, MB: 1414887, pod nazivom ''Gospodar svih nagrada – igraj i osvoji Hobbit nagrade''

Članak 2.

Svrha nagradne igre je promidžba T-Com IPTV usluge komercijalnog naziva MAXtv i Cinestar Tv i Action i Thriler kanala koji se nalazi u ponudi MAXtv-a.

Članak 3.
Nagradna igra traje od 07.12.2012. do 21.12.2012., a može se prekinuti isključivo zbog više sile.

Članak 4.
Pravo sudjelovanja u Igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj koje prihvaćaju objavljena Pravila Igre te zadovoljavaju uvjete definirane ovim člankom i člankom 6. ovih Pravila.

Članak 5.
Priređivač će korisnike obavijestiti o nagradnoj igri putem objave nagradne igre i pravila na internetskoj stranici maxtv.tportal.hr

Članak 6.
Pravo sudjelovanja u Igri imaju svi korisnici MAXtv-a, u razdoblju od 07.12.2012. do 21.12.2012.
Za sudjelovanje potrebno je prijaviti se putem MAXtv sučelja, kod gledanja kanala Cinestar TV i Action& Thriller pritiskom na crvenu tipku MAXtv daljinskog upravljača.
Prijavom za nagradnu igru putem MAXtv sučelja korisnik MAXtv-a daje Priređivaču privolu za korištenje i obradu svojih osobnih podataka isključivo za potrebe sudjelovanja u nagradnoj

Dobitnici se izvlače iz kompjuterske baze svih MAXtv korisnika koji su se prijavili putem MAXtv sučelja.

Isključivo u svrhu provođenja Igre, Priređivač će, sukladno privoli korisnika iz ovog članka, koristiti sljedeće osobne podatke korisnika: ime i prezime; adresu ( ulica, kućni broj, mjesto i poštanski broj); broj telefona na i e-mail adresu. Ovi se podaci upisuju u bazu svih sudionika Igre iz koje će naknadno biti izvučeni dobitnici. Sudjelovanjem u Igri sudionici Igre daju suglasnost Priređivaču da koristi iobrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja Igre, što uključuje objavu njihovih imena i prezimena u slučaju osvajanja nagrade ( na maxtv.tportal internet stranici), kontaktiranja putem e-maila i telefonski o dobivenoj nagradi. Sudionici Igre suglasni su da u slučaju osvajanja nagrade, Priređivač može objaviti njihova imena, prezimena i fotografije te ih koristiti u promidžbene svrhe u vezi s Igrom ako je to potrebno, bez ikakve obaveze davanja bilo kakve naknade za isto.

Članak 7.
Fond nagrada u sklopu Igre sastoji se od:
• 10 Bookmarka 19.28kn/komad
• 10 Dječjih majica (različite veličine) 20.22kn/komad
• 10 Odraslih majica (različite veličine) 28.19kn/komad
• 1 kapu 85kn
Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 761,90kn
Nagrada se ne može zamijeniti za novac ili neku drugu nagradu.

Izvlačenje nagrada bit će 07.01.2013.,komisija sastavljena od triju članova zaposlenika T-Coma nadzirat će odabir pobjednika.

Članovi komisije su:
1. Adriana Dominković
2. Vanja Žeželić
3. Kristina Koprivnjak

Članak 8.
Ime i prezime dobitnika nagrade bit će objavljeno na internetskom portalu http://www.maxtv.tportal.hr, i to 08.01.2013. Dobitnik nagrade o dobivenoj nagradi bit će obaviješten e-mailom i telefonski.

Dobitnici nagrada iz članka 7. ovih Pravila dužni su preuzeti nagrade u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi.

Članak 9.
U slučaju nastupa okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći, priređivač može privremeno ili trajno prekinuti nagradnu igru te o tome na odgovarajući način obavijestiti javnost.

Članak 10.

Ako se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada predviđenih nagradnim fondom, nagrade će se dodjeljivati prema definiranom redoslijedu nagrada u nagradnom fondu dok se ne izvuku svi sudionici.

Članak 11.
Sudjelovanjem u nagradnoj igri svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. U slučaju spora, utvrđuje se nadležnost Općinskog suda u Zagrebu.

Članak 12.
Ova Pravila bit će dostavljena na suglasnost Ministarstvu financija Republike Hrvatske, a nakon pribavljene suglasnosti primjenjuju se od dana početka nagradne igre. Nakon pribavljene suglasnosti Ministarstva financija Republike Hrvatske, Pravila će biti objavljena na internetskoj stranici maxtv.tportal.hr

Članak 13.
T-Com pridržava pravo tumačenja ovih Pravila, kontrolu točnih odgovora igrača i kontrolu izvlačenja dobitnika nagrade, i to putem svog tročlanog Povjerenstva zaduženog za provedbu ovih Pravila, a koje imenuje ravnatelj.

Kontrolirajte TV vodič mišem
Jeste li znali?

TV vodič na MAXtv portalu možete pomicati i mišem - kliknite lijevom tipkom na vodič, držite je, te povlačite mišem vodič po želji
 Još savjeta »

T-Com

Moj Telekom Portal

Pregledavajte i administrirajte sve vaše usluge Hrvatskog Telekoma na jednom mjestu, od sada bilo kada i bilo gdje putem Moj Telekom portala


Učitavam podatke...