Navigation Content

Pravila nagradne igre 'U kojem si filmu'

Foto: Pula film festival/ Na temelju Zakona o igrama na sreću (Narodne novine, broj: 87/09) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine, broj: 08/10), Hrvatski Telekom d.d., Savska cesta 32, Zagreb, OIB: 81793146560 (u daljnjem tekstu: Priređivač), utvrđuje sljedeća:

KLASA: UP/I-460-02/12-01/536
URBROJ: 513-07-21-07/12-2
Zagreb, 09. . srpanj 2012.


PRAVILA NAGRADNE IGRE
“U kojem si FILMU?“
(u daljnjem tekstu: Pravila)


Članak 1.
Priređivač organizira nagradnu igru pod nazivom „U kojem si FILMU?“, koja će trajati u razdoblju od 21. srpnja 2012. godine do 21. listopada 2012. godine (u daljnjem tekstu: Nagradna igra). Nagradna igra će se provoditi u danima trajanja filmskih festivala - Festival igranog filma u Puli, Vukovar film festival, Film Forum Zadar, Revija filma – MAXtv filmomanija i Zagreb film festival, koje sponzorira Priređivač (u daljnjem tekstu: Filmski festivali) te ovim Pravilima Nagradne igre (u daljnjem u tekstu: Pravila) Priređivač uređuje način njenog provođenja.


Članak 2.
Svrha organiziranja Nagredne igre jest promidžba proizvoda i usluga Priređivača.

Ovim Pravilima osigurava se ravnopravnost svih sudionika i jednaka mogućnost za dobitak nakon ispunjavanja uvjeta propisanih ovim Pravilima.

Sudionici prihvaćaju ova Pravila prijavom u Nagradnu igru, na način utvrđen ovim Pravilima.

Ova Pravila objavljuju se na internetskoj stranici www.tportal.hr prije početka Nagradne igre.


Članak 3.
Priređivač priređuje Nagradnu igru putem SMS glasovanja publike na Filmskim festivalima.

Nagradna igra se sastoji od 5 (pet) kola:
- 1. kolo: od 21. srpnja 2012. godine do 28. srpnja 2012. godine – za vrijeme trajanja 59. Festivala igranog filma u Puli;
- 2. kolo: od 22. kolovoza 2012. godine do 26. kolovoza 2012. godine – za vrijeme trajanja Vukovar film festivala;
- 3. kolo: od 25. kolovoza 2012. godine do 31. kolovoza 2012. godine – za vrijeme trajanja Film Foruma Zadar;
- 4. kolo: od 20. rujna 2012. godine do 30. rujna 2012. godine – za vrijeme trajanja Revije filma – MAXtv filmomanija 6;
- 5. kolo: od 14. listopada 2012. godine do 21. listopada 2012. godine – za vrijeme trajanja Zagreb film festivala
Članak 4.
Pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe, pre paid i post paid korisnici T-Mobile mreže, koji su ujedno i posjetitelji Filmskih festivala, s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj, koji prihvaćaju ova Pravila te zadovoljavaju sljedeći uvjet:
- u razdoblju trajanja Nagradne igre glasuju za natjecateljski film pojedinog Filmskog festivala u nacionalnom programu na način da pošalju SMS poruku na broj 60006, po tarifi od 2,40 kn (s uračunatim PDV-om), koja se sastoji od slijedećih podataka: ime filma, ocjena putem emoticona:
o :-)) (Remek djelo),
o :), (Dobar),
o :/ (Moglo je i bolje),
o :( (Loše),
Te ime i prezime, adresa i grad/mjesto prebivališta/boravišta sudionika, sve odvojeno razmakom (npr. Ljubav :)) Ivan Ivančić Jurišićeva 10 Zagreb). Posjetiteljima Filmskih festivala će prilikom kupnje ulaznica za projekcije filma na pojedinom Filmskom festivalu biti podijeljen letak s detaljnim uputama o načinu glasovanja i sudjelovanja u Nagradnoj igri.

Mogućnost ulaska u Bazu sudionika je višestruka – svako SMS glasovanje u periodu trajanja pojedinog kola Nagradne igre predstavlja dodatni ulazak u Bazu sudionika za izvlačenje nagrade za pojedino kolo.

U Nagradnoj igri nemaju pravo sudjelovati zaposlenici Priređivača kao ni članovi njihove uže obitelji te vanjski suradnici Priređivača koji su na bilo koji način sudjelovali u pripremi i/ili realizaciji Nagradne igre kao ni privremeno i trajno isključeni korisnici Priređivača.


Članak 5.
Mobilni brojevi Sudionika automatski ulaze u bazu za izvlačenje nagrada (Baza sudionika).

Dobitnici se izvlače slučajnim odabirom iz računalne Baze sudionika.

Priređivač će po izvlačenju mobilnog broja iz Baze Sudionika taj broj kontaktirati u svrhu obavještavanja Sudionika o dobitku, i dobivanja privole za obradu njegovih/njezinih osobnih podataka u svrhu daljnje provedbe Nagradne igre, a osobito preuzimanja i realizacije nagrade. Dobitnik pristankom na preuzimanje nagrade ujedno daje i privolu za objavu njegovih/njezinih podataka (uključivo audio i/ili videozapis (npr. fotografija dobitnika nagrade)) na internetskoj stranici www.tportal.hr te uporabu podataka u promidžbene svrhe u vezi s Nagradnom igrom, ako je to potrebno, bez obveze davanja bilo kakve naknade za to.


Članak 6.
Izvlačenje dobitnika biti će javno i održavati će se zadnjeg dana na lokaciji održavanja pojedinog Festivala iz članka 2. ovih Pravila:
1. kolo – 28. srpnja 2012. godine;
2. kolo – 26. kolovoza 2012. godine;
3. kolo – 31. kolovoza 2012. godine;
4. kolo – 30. rujna 2012. godine;
5. kolo – 21. listopada 2012. godine.

Izvlačenje dobitnika za pojedino kolo vršit će se slučajnim odabirom iz Baze sudionika Nagradne igre, tj. iz Baze sudionika koji su glasali za film koji je dobio najviše SMS poruka s oznakom emoticona :)), tj. REMEK DJELO. U slučaju da više filmova dobije isti broj SMS poruka s emoticonom :)) tj. REMEK DJELO, te Baze sudionika biti će objedinjene u jednu Bazu sudionika te će se pristupiti izvlačenju dobitnika.

Izvlačenju će biti nazočna komisija od tri člana sastavljena od radnika Priređivača i organizatora Festivala, koji će nadgledati ispravnost izvlačenja dobitnika te će sastaviti zapisnik o provedenom izvlačenju.


Članak 7.
Nagradna igra ima sjedeći nagradni fond:
1. kolo: 1 x Nokia Lumia 800, pojedinačne vrijednosti 3.800,00 kn (slovima: tritisućeosamstokuna);
2. kolo: 1 x Nokia Lumia 800, pojedinačne vrijednosti 3.800,00 kn (slovima: tritisućeosamstokuna);
3. kolo: 1 x Nokia Lumia 800, pojedinačne vrijednosti 3.800,00 kn (slovima: tritisućeosamstokuna);
4. kolo: 1 x Nokia Lumia 800, pojedinačne vrijednosti 3.800,00 kn (slovima: tritisućeosamstokuna);
5. kolo: 1 x Nokia Lumia 800, pojedinačne vrijednosti 3.800,00 kn (slovima: tritisućeosamstokuna).

Pojedinačna vrijednost svake nagrade uključuje PDV.

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 19.000,00 kn (slovima: devetnaesttisućakuna) s uračunatim PDV-om.

Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac ili neku drugu nagradu.


Članak 8.
Dobitnik nagrade će, osim telefonskim putem (na mobilni broj putem kojeg je sudjelovao u SMS Nagradnoj igri) i pisanim putem biti obaviješten o nagradi, na adresi koju dobrovoljno dostavi prilikom kontakta telefonom sukladno stavku 5. ovih Pravila, u roku od 8 dana od dana izvlačenja dobitnika.

Nagrada će dobitniku biti poslana dostavom na adresu koju je dobitnik ostavio prilikom kontakta telefonom sukladno članku 5. ovih Pravila ili na drugu adresu ukoliko Dobitnik i Priređivač tako naknadno dogovore. Dobitniku će biti omogućeno i osobno preuzimanje nagrade ukoliko to dobitnik bude zahtijevao i dogovorio s Priređivačem.

Ukoliko dobitnik nagradu poslanu dostavom ne preuzme, nagrada se vraća Priređivaču, a dobitnik je dužan sam organizirati preuzimanje. U tom slučaju dobitnik nagrade je dužan, u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi, nagradu preuzeti u prostorijama Hrvatskog Telekoma d.d, Vukovarska 23, 3. kat, Zagreb, kontakt broj telefona 01/4912110, Odjel za marketinške komunikacije.

Ako dobitnik svoju nagradu ne podigne u roku iz prethodnog stavka, Priređivač će ga u roku od 8 (osam) dana od isteka roka iz prethodnog stavka ovog članka ponovno, pisanim putem, obavijestiti o dobitku i pravu da nagradu preuzme u naknadnom roku od 10 (deset) dana od primitka ponovne pisane obavijesti.

Po isteku naknadnog roka dobitnik gubi pravo na preuzimanje dobivene nagrade, a Priređivač će postupiti sukladno odredbama važećeg Pravilnika o priređivanju nagradnih igara.

Preuzimanjem nagrade i potpisom dostavnice o preuzimanju nagrade, odnosno protekom rokova za preuzimanje nagrade, prestaju sve obveze Priređivača prema dobitniku nagrade.


Članak 9.
U slučaju nastupa okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, otkloniti ili izbjeći (viša sila), Priređivač može privremeno ili trajno prekinuti Nagradnu igru te o tome na odgovarajući način obavijestiti javnost.


Članak 10.
U slučaju spora između Priređivača i sudionika Nagradne igre, utvrđuje se nadležnost suda u Zagrebu.


Članak 11.
Ova Pravila bit će dostavljena na suglasnost Ministarstvu financija Republike Hrvatske, a nakon pribavljene suglasnosti primjenjuju se od dana početka Nagradne igre. Nakon pribavljene suglasnosti Ministarstva financija Republike Hrvatske, a prije početka Nagradne igre, Pravila će biti objavljena sukladno članku 2. ovih Pravila.

Kontrolirajte TV vodič mišem
Jeste li znali?

TV vodič na MAXtv portalu možete pomicati i mišem - kliknite lijevom tipkom na vodič, držite je, te povlačite mišem vodič po želji
 Još savjeta »

T-Com

Moj Telekom Portal

Pregledavajte i administrirajte sve vaše usluge Hrvatskog Telekoma na jednom mjestu, od sada bilo kada i bilo gdje putem Moj Telekom portala


Učitavam podatke...